Or else… er en in-house kampanje som ble laget på Høyskolen Campus Kristiania.

 

Plakatene ble hengt opp i åpne landskap, sosiale soner og kjøkkenavdelinger for å gi en liten reminder til ansatte at det er fint om man tar hensyn til andre rundt seg. Or else… gå inn på intranet for å lese mer. I tillegg ble det laget “doortags” for møterom hvor man ikke har mulighet til å se om det er opptatt eller ikke og åpent landskap fikk egne tags.


 

Or else...